Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบาย
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   โครงสร้างองค์การ
   บทบาทหน้าที่
   ระเบียบการรับบริการ
   ช่องทางการร้องเรียน
   ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
   E-Service
 
แผนการพัฒนา
   แผนชุมชนประจำปี
   แผนงานโครงการ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
   กองทุน สปสช
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการป้องกันการทุจริต
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
รายงาน
   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานการประชุม
   รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ/ข้อบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
กฏหมายเกี่ยวกับ อบต.
ขั้นตอนการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
จุดชมวิวเขานมสาว
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 101 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 11 เมษายน 2563
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

จุดชมวิวเขานมสาว คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอพะโต๊ะ อำเภอหนึ่งในจังหวัดชุมพร ที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้สุดของจังหวัด และเป็นอำเภอเดียวของจังหวัดชุมพรที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล

จุดชมวิวเขานมสาว ตั้งอยู่บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง ซึ่งเป็นเขต วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง สูงกว่าระดับน้ำทะเล 892 เมตร ระยะทางจากปากทางเข้า จนถึงเชิงเขา ประมาณ 3 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทางจากเชิงเขาถึงยอดเขา ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

หากมาในตอนเช้าจะเห็น ทะเลหมอก ตอนสายหมอกจางจะเห็น วิวทะเลฝั่งอันดามัน สวยงามมาก ๆ เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ช่วงเวลาท่องเที่ยว เดือน พฤศจิกายน – เดือน พฤษภาคม .

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
   74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180  โทรศัพท์ : 077-654-535 โทรสาร : 077-654-535
E-mail Address : paksong535@gmail.com
   Copyright © 2019. www.paksong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs