ศูนย์ร้องเรียนการบริงานงานบุคคล

เรื่อง :   ทดสอบ  6/13/2020 [10:42:32 AM]
IP Adress : 184.22.173.163
 

ทดสอบ

จากคุณ : K.
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ